Poniżej podajemy aktualny skład organów Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza:

Zarząd:

Paweł WołochPrezes Zarządu
Katarzyna ChabrosZastępca Prezesa Zarządu
Andrzej RychlikZastępca Prezesa Zarządu
Lesław DorobekZastępca Prezesa Zarządu
Marian PlutaZastępca Prezesa Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Jerzy LiberPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Łukasz NowakCzłonek Komisji Rewizyjnej

Skład Komisji Rewizyjnej zostanie uzupełniony o jednego członka Komisji Rewizyjnej w trakcie wyznaczonego na dzień 17 września 2020 r. posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej.