ztk@ztkig.pl +48 606 368 161
Szkolenia ZTKIG

Wybory Organów

ZWIĄZEK TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE  IZBA GOSPODARCZA

90-113 ŁÓDŹ, UL. TRAUGUTTA 25

TELEFON: 606-368-161,

e-mail: ztk@ztkig.pl,

REGON: 471683422,   NIP: 7251656807,   KRS: 0000128771

 

 

L. dz. 13/04/22/PR                                                                             Łódź dnia 8.04.2022 r.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

            W imieniu Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza uprzejmie Państwa informuję, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. odbyło się zwyczajne sprawozdawczo- wyborcze Walne Zgromadzenie Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, w trakcie którego na kolejną czteroletnią kadencję dokonano wyboru członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, zwanej dalej Izbą lub Izbą Gospodarczą.

            Po zakończeniu wyborów do organów Izby Gospodarczej Zarząd i Komisja Rewizyjna we własnym gronie dokonały ukonstytuowania się w drodze przeprowadzenia wyborów wewnątrz każdego z tych organów.

 

            W wyniku przeprowadzonych w dniu 7.04.2022 r. przez Walne Zgromadzenie Izby wyborów  w skład Zarządu Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza weszli:

 

  • Katarzyna Chabros
  • Mariusz Dorobek
  • Marian Pluta
  • Andrzej Rychlik
  • Paweł Wołoch

 

Na swoim pierwszym po wyborach posiedzeniu w dniu 7.04.2022 r. Zarząd Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, po przeprowadzeniu wewnętrznych wyborów, ukonstytuował się następująco:

 

Prezes Zarządu-                     Paweł Wołoch

Zastępca Prezesa Zarządu – Katarzyna Chabros

Zastępca Prezesa Zarządu-  Mariusz Dorobek

Zastępca Prezesa Zarządu-  Marian Pluta

Zastępca Prezesa Zarządu-  Andrzej Rychlik.

 

            Ze składu Zarządu Izby poprzedniej kadencji pozostali: Katarzyna Chabros, Marian Pluta, Andrzej Rychlik, Paweł Wołoch, natomiast do składu Zarządu obecnej kadencji nie kandydował Zastępca Prezesa Zarządu Izby poprzedniej kadencji Lesław Dorobek, któremu bardzo dziękujemy za wzorowe wypełnianie obowiązków w trakcie poprzednich dwóch kadencji pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu naszej Izby Gospodarczej.

&am...

WIOSENNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA ZWIĄZKU TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE IZBA GOSPODARCZA W RYTRZE 10-13 MAJA 2022 R.

ZWIĄZEK TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE  IZBA GOSPODARCZA

90-113 ŁÓDŹ, UL. TRAUGUTTA 25

TELEFON: 606-368-161,

e-mail: ztk@ztkig.pl,

REGON: 471683422,   NIP: 7251656807,   KRS: 0000128771

 

 

Łódź, dnia 26.03.2022 r.

 

WIOSENNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA ZWIĄZKU TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE IZBA GOSPODARCZA

 10-13 MAJA 2022 R.

 

W dniach od 10 do 13 maja 2022 r. odbędzie się Wiosenna Konferencja Szkoleniowa Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza organizowana w Hotelu Perła Południa z adresem: 33-343 Rytro nr 380 położonym głęboko pośród gór w samem sercu malowniczego Beskidu Sądeckiego.

 

W Konferencji planowany jest udział przedsiębiorców telekomunikacyjnych będących, jak i nie będących członkami Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza świadczących usługi telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, usługi telefoniczne, a także producentów i dystrybutorów sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, nadawców programów telewizyjnych, a także ekspertów z zakresu prawa, ekonomii i podatków, zarządzania, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i obronności oraz przedstawicieli organów władzy i administracji publicznej.

 

Wyłączny patronat medialny nad Wiosenną Konferencją Szkoleniową w Rytrze objęła Redakcja TV SAT Magazyn z Łodzi.

 

Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza podjął starania o objęcie patronatem honorowym Wiosennej Konferencji Szkoleniowej przez: Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Pana Janusza Cieszyńskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na chwilę obecną Wiosenną Konferencję Szkoleniową w Rytrze swoim patronatem honorowym objął Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Liczymy nie tylko na objęcie Wiosennej Konferencji Szkoleniowej patronatami honorowymi przez wszystkie wzmiankowane powyżej organy władzy i administracji publicznej, ale także na udział przedstawicieli tych organów w Wiosennej Konferencji Szkoleniowej.

 

            Tematyka szkoleniowa będzie zróżnicowana obejmując: prezentacje nadawców programów telewizyjnych, prezentacje producentów i dystrybutorów urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, prezentacje przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących różnego rodzaju usługi telekomunikacyjne, wykłady poświęcone tematyce z zakresu: prawa autorskiego, prawa podatkowego (Polski Ład), prawa telekomunikacyjnego, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, prawa budowalnego, ustawy o kinematografii, ustawy o radiofonii i telewizji, ustawy o doręczeniach elektronicznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przepisów kodeksu postepowania cywilnego, a także zagadnienia z zakresu: ochrony danych osobowych, pracy zdalnej, obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie obronności i bezpieczeństwa, w tym i cyberbezpieczeństwa.

 

            Tradycyjnie już na uczestników Konferencji czekają niezwykłe atrakcje przygotowane przez Organizatora Konferencji, których rzecz jasna w chwili obecnej jeszcze nie ujawniamy, ma być to bowiem dla Państwa ogromna niespodzianka.

            Nie zabraknie ...

Szkolenie z zakresu problematyki Polskiego Ładu

ZWIĄZEK TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE IZBA GOSPODARCZA

90-113 ŁÓDŹ, UL. TRAUGUTTA 25

TELEFON: 606-368-161,

e-mail: ztk@ztkig.pl,

REGON: 471683422, NIP: 7251656807, KRS: 0000128771


 
   

L. dz. 16/12/21/PR                                                                                     Łódź 15.12.2021 r.

 

 

SZANOWNI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE IZBA GOSPODARCZA

 

Zaproszenie na szkolenie z zakresu problematyki Polskiego Ładu

 

          Powoli, ale konsekwentnie zbliża się dzień 1 stycznia 2022 r., dzień, w którym wejdą w życie przepisy prawa objęte programem Polskiego Ładu wprowadzające znaczące, wręcz rewolucyjne na niespotykaną dotychczas skalę zmiany w kwestiach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatkiem VAT zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych a także podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

          Zmiany podatkowo- składkowe Polskiego Ładu co do zasady zostały rozłożone na dwa lata; część zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., a część zmian z dniem 1 stycznia 2023 r., choć niektóre regulacje Polskiego Ładu już obowiązują (np. kwestie dotyczące zmian w procedurze wystawiania faktur VAT oraz faktur korygujących VAT), a niektóre z nich będą wchodziły w życie w przedziale czasowym pomiędzy 2 stycznia 2022 r., a 31 grudnia 2022 r.

          Wedle zapowiedzi rządowych dopiero z dniem 1 stycznia 2023 r. podatników prawdopodobnie obejmie obowiązek:

  • 2021-12-28 16:40:59
  • sebastianA