ztk@ztkig.pl +48 606 368 161

Szkolenie z zakresu problematyki Polskiego Ładu

Szkolenie z zakresu problematyki Polskiego Ładu

ZWIĄZEK TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE IZBA GOSPODARCZA

90-113 ŁÓDŹ, UL. TRAUGUTTA 25

TELEFON: 606-368-161,

e-mail: ztk@ztkig.pl,

REGON: 471683422, NIP: 7251656807, KRS: 0000128771


 
   

L. dz. 16/12/21/PR                                                                                     Łódź 15.12.2021 r.

 

 

SZANOWNI CZŁONKOWIE ZWIĄZKU TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE IZBA GOSPODARCZA

 

Zaproszenie na szkolenie z zakresu problematyki Polskiego Ładu

 

          Powoli, ale konsekwentnie zbliża się dzień 1 stycznia 2022 r., dzień, w którym wejdą w życie przepisy prawa objęte programem Polskiego Ładu wprowadzające znaczące, wręcz rewolucyjne na niespotykaną dotychczas skalę zmiany w kwestiach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, podatkiem VAT zasad prowadzenia rozliczeń podatkowych a także podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

          Zmiany podatkowo- składkowe Polskiego Ładu co do zasady zostały rozłożone na dwa lata; część zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., a część zmian z dniem 1 stycznia 2023 r., choć niektóre regulacje Polskiego Ładu już obowiązują (np. kwestie dotyczące zmian w procedurze wystawiania faktur VAT oraz faktur korygujących VAT), a niektóre z nich będą wchodziły w życie w przedziale czasowym pomiędzy 2 stycznia 2022 r., a 31 grudnia 2022 r.

          Wedle zapowiedzi rządowych dopiero z dniem 1 stycznia 2023 r. podatników prawdopodobnie obejmie obowiązek:

a/ stosowania faktur ustrukturyzowanych, czyli tzw. e- faktur (obowiązywać one będą jako dobrowolne rozwiązanie podatkowe już od dnia 1 stycznia 2022 r.),

b/ sporządzania ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wedle schematu charakterystycznego dla JPK, znanego z ewidencjonowania sprzedaży oraz zakupów przy rozliczaniu podatku VAT,

c/ prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji podatku dochodowego (np. ryczałtu ewidencyjnego) wedle schematu charakterystycznego dla JPK.

 

          Zdecydowana natomiast większość zmian podatkowo- składkowych Polskiego Ładu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., w tym zwłaszcza regulacje dotyczące nowych zasad rozliczania i podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym, nowej wysokości kwoty wolnej od podatku w przypadku opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. ulgi dla klasy średniej, czy też nowej skali podatkowej, jak i niektóre z ważących zmian prawnopodatkowych i zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

          Pisząc o tych zmianach należy zastrzec, iż jeśli płatnik prowadzi działalność jako osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, to nie powinien ulegać błędnemu przekonaniu, iż wiele spośród tych zmian nie dotyczy jego osoby, albowiem należy zważyć, że wszystkie zmiany w zakresie podlegania i opłacania składki zdrowotnej, czy też zasad opodatkowania osób fizycznych będą odnosiły się do osób fizycznych będących jego pracownikami, zleceniobiorcami czy też usługodawcami, którzy swoich usług na rzecz płatnika nie świadczą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zmiany te wpłyną na płatników w zakresie rozliczania tych osób, co szczególnie odczują ich komórki kadrowe oraz księgowe.

          Początek przyszłego roku będzie okresem czasu niezwykle trudnym dla wszystkich podatników i płatników, dla ich służb księgowych i kadrowych, a także dla biur rachunkowych prowadzących księgowość przede wszystkim mniejszych podatników. I w tym właśnie celu nakierowanym nade wszystko na rozwiązanie wielu istotnych wątpliwości wiążących się z zupełnie nowymi lub znacząco zmienionymi zasadami opodatkowania i oskładkowania podatników i płatników od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz od dnia 1 stycznia 2023 r. a także na przybliżenie nowych zasad rozliczeniowych zobowiązań podatkowo-składkowych Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Księgowych w  Polsce  Oddział  Okręgowy  w  Łodzi wychodzi w tej materii naprzeciw potrzebom swoich członków organizując wyłącznie dla nich w formule on-line na platformie Microsoft Teams szkolenie z zakresu rozwiązań podatkowo- składkowych Polskiego Ładu w dniu 31 stycznia 2022 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, które poprowadzi wybitny specjalista posiadający wieloletnie doświadczenie w administracji skarbowej doradca podatkowy będący wieloletnim wykładowcą Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w którym to Stowarzyszeniu o 115- letniej tradycji pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Pan Leszek Lewandowicz.

          Przedmiotowe szkolenie dla członków Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza jest całkowicie bezpłatne.

          Do niniejszego zaproszenia dołączamy pełny program szkolenia, notkę biograficzną poświęconą osobie wykładowcy Pana Leszka Lewandowicza a także wymagania sprzętowe jakie należy spełnić celem bezproblemowego uczestnictwa w szkoleniu, choć zapewne i przy odrobinę niższych parametrach sprzętu przez Państwa używanego raczej nie powinny wystąpić większe problemy z prawidłowym odbiorem szkolenia.

          Oczywiście uczestnicy szkolenia otrzymają także materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej zaś w trakcie samego szkolenia będzie istniała możliwość zadawania pytań osobie wykładowcy.

          Ponieważ liczba uczestników szkolenia jest ograniczona o możliwości udziału w szkoleniu będzie decydowała kolejność dokonanych zgłoszeń.

          Z uwagi na to, że zgodnie z umową zawartą przez naszą Izbę Gospodarczą ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi przewidziano limit osób uczestniczących w szkoleniu on-line, a nie liczbę stanowisk komputerowych , z których będzie dopuszczalny udział w szkoleniu zaś naszej Izbie Gospodarczej zależy na tym, aby jak największa liczba członków Izby (ich pracowników ,względnie współpracowników) skorzystała z możliwości wzbogacenia swojej wiedzy w zakresie problematyki podatkowo­ składkowej Polskiego Ładu prosimy o to, aby zgłaszać w imieniu każdego członka Izby tylko jedną osobę wraz z jednym adresem poczty elektronicznej przypisanym do tej osoby, natomiast w trakcie szkolenia przed jednym komputerem członka naszej Izby Gospodarczej mogłoby oczywiście zasiąść więcej osób, z tym że w takim przypadku prosilibyśmy o to, aby pytania zadawała tylko osoba zgłoszona do udziału w szkoleniu w imieniu członka Izby i aby w takim przypadku w trakcie całego szkolenia reprezentant członka Izby nie włączał kamery w· swoim komputerze, a to w tym celu by nie było widoczne, że z ramienia jednego członka Izby w szkoleniu uczestniczy więcej niż jedna osoba.

 

          Zgłoszenie osoby uczestniczącej w szkoleniu kierowane na adres poczty elektronicznej naszej Izby ztk@ztkig.pl obejmuje tylko trzy informacje: imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu, nazwę członka naszej Izby Gospodarczej w imieniu, którego uczestnik występuje oraz adres poczty elektronicznej uczestnika szkolenia, na który do dnia 28 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi prześle link dostępowy umożliwiając y zalogowanie się do udziału w szkoleniu w dniu 31 stycznia 2022 r.

          Prosimy zatem Państwa osoby o uzmysłowienie sobie jak ważne w Państwa działalności jest przedmiotowe szkolenie, ile wiedzy o problematyce podatkowo- składkowej Polskiego Ładu z przedmiotowego szkolenia możecie Państwo wynieść, a zarazem prosimy o uwzględnienie przez Państwa, że niezwykle doświadczony doradca podatkowy działający z ramienia posiadającego 115- letnią tradycję Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nie tylko przybliży Państwu przedmiotową problematykę, ale także pomoże w rozwiązaniu problemów, które z tymi rozwiązaniami się wiążą, a które będą wynikały zarówno z przemyśleń samego wykładowcy, jak i będą skutkiem zgłoszeń problemów i wątpliwości podniesionych przez Państwa osoby w trakcie rzeczonego szkolenia.

 

Prosimy zatem Państwa osoby o jak najszybsze zgłaszanie się Państwa przedstawicieli drogą poczty elektronicznej do udziału w przedmiotowym szkoleniu, gdyż liczba uczestników szkolenia jest ograniczona.