ztk@ztkig.pl +48 606 368 161
Szkolenia ZTKIG

Wybory Organów

ZWIĄZEK TELEWIZJI KABLOWYCH W POLSCE  IZBA GOSPODARCZA

90-113 ŁÓDŹ, UL. TRAUGUTTA 25

TELEFON: 606-368-161,

e-mail: ztk@ztkig.pl,

REGON: 471683422,   NIP: 7251656807,   KRS: 0000128771

 

 

L. dz. 13/04/22/PR                                                                             Łódź dnia 8.04.2022 r.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

            W imieniu Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza uprzejmie Państwa informuję, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. odbyło się zwyczajne sprawozdawczo- wyborcze Walne Zgromadzenie Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, w trakcie którego na kolejną czteroletnią kadencję dokonano wyboru członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, zwanej dalej Izbą lub Izbą Gospodarczą.

            Po zakończeniu wyborów do organów Izby Gospodarczej Zarząd i Komisja Rewizyjna we własnym gronie dokonały ukonstytuowania się w drodze przeprowadzenia wyborów wewnątrz każdego z tych organów.

 

            W wyniku przeprowadzonych w dniu 7.04.2022 r. przez Walne Zgromadzenie Izby wyborów  w skład Zarządu Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza weszli:

 

  • Katarzyna Chabros
  • Mariusz Dorobek
  • Marian Pluta
  • Andrzej Rychlik
  • Paweł Wołoch

 

Na swoim pierwszym po wyborach posiedzeniu w dniu 7.04.2022 r. Zarząd Związku Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza, po przeprowadzeniu wewnętrznych wyborów, ukonstytuował się następująco:

 

Prezes Zarządu-                     Paweł Wołoch

Zastępca Prezesa Zarządu – Katarzyna Chabros

Zastępca Prezesa Zarządu-  Mariusz Dorobek

Zastępca Prezesa Zarządu-  Marian Pluta

Zastępca Prezesa Zarządu-  Andrzej Rychlik.

 

            Ze składu Zarządu Izby poprzedniej kadencji pozostali: Katarzyna Chabros, Marian Pluta, Andrzej Rychlik, Paweł Wołoch, natomiast do składu Zarządu obecnej kadencji nie kandydował Zastępca Prezesa Zarządu Izby poprzedniej kadencji Lesław Dorobek, któremu bardzo dziękujemy za wzorowe wypełnianie obowiązków w trakcie poprzednich dwóch kadencji pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu naszej Izby Gospodarczej.

&am...